Công ty An Điền nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng lên ISO 9001: 2015

Công ty An Điền nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng lên ISO 9001: 2015

Công ty An Điền nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng lên ISO 9001: 2015

Công ty An Điền nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng lên ISO 9001: 2015

     Ngày 22/11/2016 công ty phân bón An Điền rất tự hào khi được cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 do tổ chức IQC cấp.

     ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. Việc áp dụng ISO 9001:2005 trong hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ tạo cách làm việc khoa học, nhất quán trong công việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát sinh do xảy ra những sai sót trong công việc; đồng thời năng lực trách nhiệm của cán bộ công nhân viên được nâng lên rõ rệt.

     Từ lúc thành lập cũng như trong quá trình hoạt động, công ty luôn mang phương châm mang những gì tốt đẹp nhất cho khách hàng. Vì vậy việc nâng cấp phiên bản ISO 9001:2015 như tái khẳng định việc công ty sẽ tiếp tục mang đến khách hàng những sản phẩm có chất lượng ổn định, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Đây là sự nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV công ty, nhằm góp phần nâng cao uy tín của thương hiệu An Điền trên thị trường.