Tin tức

Tin tức

Tin tức

Tin tức

Phân bón dạng viên nén- Sản phẩm mới của công ty An Điền

Sau một thời gian dài nghiên cứu và thử nghiệm. Công ty An Điền đã chính thức đưa ra thị trường sản phẩm phân hữu cơ dạng viên nén. Sản phẩm...

Công ty An Điền nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng lên ISO 9001: 2015

Ngày 22/11/2016 công ty phân bón An Điền rất vui mừng khi được cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 do tổ chức IQC cấp