Giấy phép sản xuất phân bón hữu cơ

Thực hiện Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón và Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Công ty TNHH MTV An Điền đã được Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp giấy phép sản xuất phân bón hữu cơ và các loại phân bón khác.