Giá sầu riêng nghịch vụ tăng cao

TX. Cai Lậy trồng trên 1.000 ha sầu riêng, chủ yếu là sầu riêng hạt lép giống Ri 6 và Monthong, tập trung nhiểu ở các xã Long Khánh, Thanh Hòa và Phú Quí.

Theo nhiều nông dân cho biết: Từ tháng 5 đến tháng 9 âm lịch nông dân tiến hành xử lý cho cây ra hoa nghịch vụ bằng cách điều tiết nước cạn trong mương, dùng màng ny-lon phủ mặt liếp, đồng thời phun thuốc kích thích giúp cây ra hoa, khoảng 4 - 4,5 tháng cho thu hoạch.

Vụ nghịch thu hoạch từ tháng 10 đến tháng 1 âm lịch (tùy theo thời điểm nông dân xử lý), giá cao gấp 2-3 lần so với vụ thuận. Hiện thương lái đến tại vườn mua sô sầu riêng hạt lép giống Ri 6 và Mongthong từ 70.000 - 75.000 đồng/kg, trừ chi phí nông dân thu lãi trên 600 triệu đồng/ha.

Thông qua việc xử lý sầu riêng nghịch vụ, nhiều nông dân đã vươn lên làm giàu.

Theo baovinhlong.com.vn