Kỹ thuật bón phân hiệu quả cho cây cà phê

Kỹ thuật bón phân hiệu quả cho cây cà phê

Bón phân cho các loại cây trồng nói chung và cây cà phê nói riêng phải đảm bảo các nguyên tắc: Bón phân cân đối (đúng tỷ lệ). Bón phân kịp thời vụ (đúng lúc). Bón phân đúng cách. Bón phân đủ hàm lượng (đúng hàm lượng).

Xem thêm