Cách ngăn ngừa vàng lùn, lùn sọc đen cho lúa xuân hiệu quả

Cách ngăn ngừa vàng lùn, lùn sọc đen cho lúa xuân hiệu quả

Cách ngăn ngừa vàng lùn, lùn sọc đen cho lúa xuân hiệu quả

Cách ngăn ngừa vàng lùn, lùn sọc đen cho lúa xuân hiệu quả

Hỏi: Muốn ngăn ngừa bệnh vàng lùn và lùn sọc đen cho lúa xuân thì phải làm gì để đạt hiệu quả?

Trả lời: Lúa bị vàng lùn và lùn sọc đen là do virus gây ra. Đây là hai bệnh rất nguy hiểm hiện chưa có thuốc để trừ. Cây lúa bị vàng lùn hay lùn sọc đen đều không cho thu hoạch.

+ Để phòng ngừa 2 loại virus này nông dân cần biết một số thông tin sau:

- Cả hai loại bệnh này đều không lây truyền qua hạt giống, đất, nước, không khí... mà lây truyền thông qua rầy lưng trắng và rầy xanh đuôi đen.

- Nguồn bệnh thường lưu tồn trên lúa chét, ngô và một số loài cỏ dại.

- Giai đoạn cây mẫn cảm (hay bị nhiễm bệnh) là từ giai đoạn mạ đến khi kết thúc phân hóa đòng.

- Thời gian ủ bệnh khoảng 20 - 30 ngày tùy thuộc vào sức khỏe của cây.

+ Cách phòng ngừa hiệu quả:

- Tích cực diệt cỏ dại, dọn sạch, tiêu hủy lúa chét và tàn dư cây ngô để tiêu diệt nguồn bệnh và hạn chế nơi trú ẩn của rầy.

- Tiến hành cày phơi ải đất sớm.

- Hạn chế tối đa gieo cấy những giống lúa đã bị nhiễm bệnh nặng trong vụ mùa, tăng cường sử dụng giống kháng hoặc ít nhiễm rầy.

- Bảo vệ cây lúa non từ gieo mạ/gieo thẳng đến kết thúc phân hóa đòng như: Gieo mạ tập trung theo vùng, không gieo ở ruộng đã bị nhiễm bệnh vụ trước, khu trồng ngô, những nơi có ánh sáng vào ban đêm... Nên che phủ ni lông vừa để chống rét cho mạ vừa để ngăn rầy xâm nhập. Với lúa gieo thẳng cần xử lý hạt giống trước khi gieo bằng một trong các chế phẩm: Sakura 40WP, Cruiser plus 312,5FS, Kola, Gaucho 600FS, Enado 40FS... Cách xử lý và nồng độ theo hướng dẫn và khuyến cáo trên bao bì.

- Đối với ruộng mạ trước khi nhổ cấy từ 2 - 3 ngày nên phun thuốc trừ rầy cho mạ gọi là “phun tiễn mạ” nhất là mạ dược, cần chọn các thuốc có tính nội hấp, ít độc, có thời gian cách ly ngắn.

Nếu phát hiện mạ có triệu chứng bệnh thì tiến hành phun thuốc trừ rầy rồi tiêu hủy cả ruộng ngay.